Obsah

Rekonstrukce Křížového vrchu plánovaná pro rok 2008

 

     Mikroregion Radbuza získal finanční dotaci z Plzeňského kraje na další rekonstrukci tohoto poutního místa.  

     Cílem projektu " Obnova tradic poutního místa - Křížový vrch" je pokračovat v obnově poutního místa a zachování tradic na Křížovém vrchu, což je realizováno postupně od roku 2001. Kostel s vyhlídkovou věží leží uprostřed lesa a mnohá léta strádal, stejně jako jeho okolní prostranství.V minulých letech již proběhla rekonstrukce části kostela s vyhlídkovou věží a došlo k úpravě terénu po demolici. Byly rovněž odvodněny a upraveny příjezdové komunikace. Pro rok 2008 je záměrem Mikroregionu Radbuza zlepšit zejména kulturnost prostředí a zároveň i podstatně zlepšit bezpečnost návštěvníků (oprava zábradlí, přístupového schodiště a laviček). Zprovozněním vodního zdroje bude zajištěna užitková voda, která je nutná pro pořádání častých společenských akcí. Realizace tohoto projektu přispěje k dalšímu rozvoji venkovské turistiky a zároveň k propagaci a zviditelnění Mikroregionu Radbuza. Jen v loňském roce navštívilo kostel 3749 návštěvníků, což je o 200 více, než v předchozím roce.

 

Schodiště