Obsah

Projekty

Mikroregion Radbuza vznikl z důvodu společného postupu při řešení otázek vznikajících v daných obcích mikroregionu. Mezi hlavní projekty, které již byly úspěšně dokončeny patří likvidace černých skládek,  výstavba sběrných dvorů, také projekt  "Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy" aj. 

 

Souhrn realizovaných projektů

začátek projektu název projektu finančně podpořeno stav projektu
2023 Oprava značení a dobudování doprovodné infrastruktury cyklotras a cyklostezek Mikroregionu Radbuza Plzeňský kraj realizace 2023 - 2024
2023 Mzdové náklady Mikroregionu Radbuza na jednoho zaměstnance v roce 2023 Plzeňský kraj realizace 2023
2022 Pořízení sestavy techniky pro první pomoc při živelních pohromách Plzeňský kraj realizace 2022-2023, informace ZDE
2021 Mzdové náklady na manažerku Mikroregionu Radbuza v roce 2021 Plzeňský kraj ukončen 2021
2021 Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza II. OPZ realizace 2021-2022, informace ZDE
2020 Kompostéry pro vybrané obce Mikroregionu Radbuza OPŽP

ukončen 2021, 
informace zde

2020 Pořízení vleku s vybavením na pořádání dětských akcí na území Mikroregionu Radbuza Plzeňský kraj

ukončen 2021,
informace zde

2020 Mzdové náklady na manažerku Mikroregionu Radbuza v roce 2020 Plzeňský kraj ukončen 2020
2020 Servisní stanoviště s vybavením pro cyklisty na území MR Plzeňský kraj

ukončen 2020 informace zde

2020 Zatraktivnění vodních sportů na území Mikroregionu Radbuza Plzeňský kraj

ukončen 2020
informace zde

2019 Mzdové náklady na manažerku Mikroregionu Radbuza v roce 2019 Plzeňský kraj ukončen 2019
2019 Ošetření stromů v členských obcích Mikroregionu Radbuza  Členské obce MR ukončen 2019
2019 Pořízení mobilního pódia s příslušenstvím pro členské obce Mikroregionu Radbuza Plzeňský kraj

ukončen 2019
informace zde

2018 Pořízení mobilní modulární buňky se sociálním zařízením pro členské obce Mikroregionu Radbuza Plzeňský kraj ukončen 2018, informace zde
2018 Zvýšení atraktivity vodáctví na řece Radbuze Plzeňský kraj ukončen 2018
2018 Stanoviště s vybavením na opravu jízdních kol na území Mikroregionu Radbuza Plzeňský kraj

ukončen 2019

informace zde

2018 Mzdové náklady na manažerku Mikroregionu Radbuza v roce 2018 Plzeňský kraj ukončen 2018
2017 Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza OPZ realizace od 1.1.2018 do 1.12.2020, informace ZDE
2017 Prevence vzniku odpadů na území Mikroregionu Radbuza OPŽP zrealizováno, informace ZDE
2017 Mzdové náklady na manažerku Mikroregionu Radbuza v roce 2017 Plzeňský kraj ukončen 2017
2017 Příměstské putovní tábory na území Mikroregionu Radbuza MAS Radbuza ukončen 2017
2017 Propagace území Mikroregionu Radbuza prostřednictvím mobilní moderní technologie Plzeňský kraj ukončen 2017, fotografie zde
2017 Pořízení techniky na zpracování suti s nezbytným příslušenstvím pro členské obce Mikroregionu Radbuza Plzeňský kraj ukončen 2017, informace ZDE
2016

Mzdové náklady na manažerku Mikroregionu Radbuza v roce 2016

Plzeňský kraj ukončen 2016
2016 Pořízení mobilního pódia s příslušenstvím pro členské obce Mikroregionu Radbuza Plzeňský kraj ukončen 2016, informace ZDE
2016 Cyklotrasa č.2258 - Vejrpnice - Sulkov - Líně - Úherce - Kamenný Újezd - Blatnice Plzeňský kraj ukončen 2016
2015 Modernizace autobusových zastávek v obcích Mikroregionu Radbuza Plzeňský kraj ukončen 2017, informace ZDE
2015 Mzdové náklady na manažera Mikroregionu Radbuza v roce 2015 Plzeňský kraj ukončen 2015
2014 Převedení úseku CT3 Chotěšov - Stod dle ZÚR PK Plzeňský kraj ukončen 2015, informace ZDE
2013 Propagace vzniku cyklostezky CT3 dle ZÚR Plzeňského kraje Plzeňský kraj ukončen, informace ZDE
2013 Přeznačení cyklotrasy CT3 do koridoru dle ZÚR Plzeňského kraje a oprava stávajícího značení na území Mikroregionu Radbuza Plzeňský kraj ukončen, informace ZDE
2013 Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Svaz měst a obcí ČR, OP ZZ ukončen 2015, informace ZDE
2012 Převedení cyklotrasy CT3 do koridoru dle ZÚR Plzeňského kraje Plzeňský kraj ukončen 2012, informace ZDE
2012 Mezinárodní cyklotrasa s označením CT3 na území Mikroregionu Radbuza
 
Plzeňský kraj ukončen 2012, informace ZDE
2011 Vybavení pro pořádání společenských akcí Mikroregionu Radbuza Plzeňský kraj ukončen 2011, informace ZDE
2010 Informační tabule do členských měst a obcí Mikroregionu Radbuza Plzeňský kraj ukončen 2011, informace ZDE
2008 Dovybavení a modernizace území svazku obcí mikroregionu Radbuza infrastrukturou pro sběr vytříděných složek odpadů se zaměřením na oddělený sběr transparentního skla EKOKOM a.s. ukončen 2008, informace ZDE
2006 Budování kapacit pro podporu plnění plánů odpadového hospodářství obcí a kraje s účastí veřejnosti v Plzeňském a Jihočeském kraji OP Rozvoj lidských zdrojů Evropského sociálního fondu ukončen 2008, informace ZDE
2006 Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy   ukončen 2008, informace ZDE