Obsah

 

  Obnova tradic poutního místa - Křížový vrch 

původní stav

   Od roku 2001 mikroregion usiluje o obnovu a opětovné zpřístupnění objektů na bývalém poutním místě Křížový vrch. Po složitých jednáních s Biskupstvím plzeňským o převedení objektů na mikroregion RADBUZA se toto zdařilo a v roce 2004 mohla být zahájena rekonstrukce. Za přispění finančních prostředků z grantu Občanské volby Plzeňského Prazdroje byla firmou OZ TRADINK s.r.o. provedena rekonstrukce vyhlídkové věže v celkové hodnotě cca 1.500.000,- Kč. Došlo k celkové rekonstrukci schodiště - jehož části chyběly, zbytky krovu nad kostelem byly strženy, věž kostela získala novou fasádu a do oken byly vestavěny mříže. Jelikož z původní střechy nic nezbylo, byla postavena nová. Při opravě věže bylo také z koule vyjmuto pouzdro s dokumenty. Bohužel bylo poškozeno průstřelem, který zničil skleněnou lahvičku a její obsah a na několika místech byl dokument poničen. Dne 18. 9. 2004 byla vyhlídková věž slavnostně otevřena pro veřejnost za přítomnosti ministryně zdravotnictví ČR, starostů měst obcí mKřížový vrchikroregionu RADBUZA, představitelů Plzeňského kraje a biskupství Plzeňského.

   V roce 2005 byly za finanční podpory z Programu stabilizace a obnovy venkova a také všech měst a obcí mikroregionu RADBUZA rekonstruovány prostory v I. a II. patře přiléhajícím k vyhlídkové věži. Konkrétně se jednalo o výměnu krovu a střešní krytiny části kostelní lodi přímo související s vyhlídkovou věží. Dále byl nově vybudován strop a zpřístupněno patro ve vstupní části kostelní lodi přímo z vyhlídkové věže. Takto vzniklé prostory mají sloužit turistům k nákupu pamětních předmětů a k odpočinku a občerstvení.Celkové náklady této akce přesahovaly částku 1 mil. Kč.

   Součástí tohoto projektu bylo také zabezpečení potřebného rozhledu v vyhlídkové věže. Okolní dřeviny byly léta neudržovány a bránily v některých místech výhledu. Ve spolupráci s odbornou firmou došlo k jejich prořezání a úklidu.

 

    Pro rok 2006 počítal mikroregion se zakonzervováním celého objektu bývalého kostela betonovým věncem, který zabránil dalšímu chátrání a zvýšil tím také bezpečnost celého objektu.
 

  Díky dotaci v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje pro rok 2007 došlo ke zlepšení dostupnosti lokality Křížového vrchu úpravou příjezdových komunikací, upravením vzhledu a kvality prostranství v této lokalitě - údržbou a výsadbou zeleně a postavením nového altánu. Prostředky byly použity i na opravu – konzervaci zdiva bývalého kostela. Zkvalitnění prostředí přispělo k rozvoji venkovské turistiky a zároveň k propagaci a zviditelnění Mikroregionu Radbuza prostřednictvím lokality Křížového vrchu. To dokazuje i návštěvnost v poslední sezoně, která byla 3749 návštěvníků, což je o 200 více, než v předchozím roce.
Nový altán