Obsah

 

                                 Z dějin Křížového vrchu

 

Původní fotografie

1739 Byl postaven POUTNÍ KŘÍŽ

1747-55 Byl vystavěn bývalý poutní chrám

1782 Byl zrušen poutní chrám

1860-62 Byl postaven současný chrám

1931-1932 Byla postavena věž a přístavba chrámu

 

 

 

 

 

 


 

 

    Do první poloviny 18. století se používalo pro Křížový vrch jméno Vrabina. V době protireformační se pak začalo používat názvu Křížový vrch, německy Kreuzberg. Ze starých rukopisů se můžeme dozvědět, že na vrcholu stával kříž, který nechal v roce 1739 zhotovit jan Václav E1739berle, tehdější lesní na Vrabině. Neznámý umělec vyřezal ze dřeva tělo Kristovo v životní velikosti. Obyvatelé z blízkého i vzdálenějšího okolí sem putovali, aby zde vykonali pobožnosti. Na počátku války o české dědictví, v letech 1740 - 1748, chotěšovský probošt P. Krištof Schmiedl se svým konventem jeptišek slibil, pokud nebudou muset utíkat z Chotěšova před nepřítelem, zbudují na Křížovém vrchu kostel. Když byla v roce 1745 válka ukončena v Čechách drážďanským mírem, rozhodl se probošt svůj slib slpnit. Stavební práce začaly 3. ledna 1747 a celá stavba byla ukončena 9.listopadu 1755. Při kopání se zde narazilo na staré zdivo, klenbové cihly, pozůstatky lidských kostí aj. V roce 1750 zde byla vystavěno i stavení k bydlení - noclehárna pro poutníky a hospoda. Kostel byl postaven podle vzoru pražského kostela Na Karlově. Stěny byly vyzdobeny freskami plzeňskéSchodyho malíře Julia Luxe. Uvnitř byly postaveny čtyři oltáře. Tři z nich byly zasvěceny sv. Janu Křtiteli, Janu Evangelistovi a Janu Nepomuckénu. Čtvrtý oltář byl vyvýšený a vedlo k němu 18 mramorovách schodů a byl na něm postaven zázračný kříž. Ve schodech byly ostatky svatých a po stranách stálo 12 pozlacených andělů.

   Rušení klášterů Josefem II. v roce 1782 postihlo nejen chotěšovský klášter, ale i kostel na Křížovém vrchu. Dvakrát se pokoušelo o postavení kapličky, ale marně. Teprve až v roce 1859 se to povedlo tehdějšímu chotěšovskému kaplanovi P. Felixu Kochovi. Dne 6.6.1862 byl kostel vysvěcen samotným opatem tepelského kláštera P. Marianem Josefem Heinlem a byl zde slavnostně postaven "zázračný kříž", který byl do té doby ve Stodě.

   Po roce 1890 se začala ze sbírek budovat Křížová cesta ozdobená sochami plzeňského sochaře Galganiho. Všechny sochy jsou v současné době zničené. V dobových dokumentech se podařilo najít alespoň fotografie prvních čtyř zastavení. za světové války a po jejím skončení význam Křížového vrchu upadl. V roce 1916 vyhořela tamní hájovna. Obyvatelé se odstěhovali a kostel zůstal bez dozoru a byl několikrát vykraden. V roce 1923 byl na místě vyhořelé hájovny postaven hostinec. O dva roky později - 20.9. se na Křížovém vrchu sešlo přibližně 5000 poutníků z celých západních Čech. Toho dne byl zdejšímu kostelu navrácen obraz "Nejsvětější trojice", který odtud byl roku  1782 odnesen do Vsi Touškov, kde byl přes 140 let uchováván v rodině Walzerů.

   Od roku 1931, kdy zde byla postavena věž, se Křížový vrch stává turistickým místem. Místo přečkalo i druhou světovou válku. Poslední pouť se zde konala v roce 1959. V roce 1967 celý objekt přebrala armáda do bezplatného užívání. Teprve až v roce 1995 přechází zpět do církevního vlastnictví. Jelikož se jedná o odlehlé místo, docházelo zde také k ničení vandaly a rozkrádání materiálu. byly tak postupně ničeny sochy, z kostela i ostatních budov zmizelo vše, co se dalo nějak využít. O převod areálu do svého vlastnictví usiloval mikroregion Radbuza několik let. Teprve až v roce 2004 byla podepsána smlouva o převodu. Setkání turistů 2004