Obsah


Dobřany, dne 10.10. 2006 


                            Jeden z největších infrastrukturních

    projektů Plzeňského kraje – projekt Čistá Radbuza je zahájen!

 
   V úterý, dne 10. října 2006 proběhlo v Dobřanech slavnostní zahájení jednoho z největších infrastrukturních projektů v historii Plzeňského kraje, projektu Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy – projekt „Čistá Radbuza“. (Pozvánka na slavnostní zahájení projektu ) Projekt stejnojmenného svazku obcí Mikroregion RADBUZA, který je financován ze 75% procent Evropskou unií, konkrétně Fondem soudržnosti Evropské unie“ má za cíl vybudovat či zrekonstruovat vodohospodářskou infrastrukturu pro čištění odpadních vod v celkem devíti obcích ležících na řece Radbuze. Ve městech Bělá nad Radbuzou, Dobřany, Holýšov, Horšovský Týn, Poběžovice, Stod a obcích Chotěšov, Líně a Zbůch tak bude rekonstruováno osm čistíren odpadních vod a vybudovány desítky kilometrů kanalizačních či stokových řadů (sítí). Projekt byl připravován obcemi mikroregionu od roku 1999 a jeho vlastní realizace potrvá do konce prvního kvartálu roku 2008. 

   Vybudováním nové či rekonstrukcí stávající vodohospodářské infrastruktury tak obce splní požadavky Evropské směrnice o čištění městských odpadních vod, stejně jako českého zákona o vodách.
   Pro obyvatele řady částí obcí a měst zapojených do projektu tak budou vybudovány kanalizační řady, které v těchto částech obcí doposud vůbec nebyly. Hlavním cílem projektu je kromě dalšího snižování ekonomických a sociálních rozdílů občanů v rámci České republiky a Evropské unie především ochrana životního prostředí, tedy zlepšení čistoty vod vypouštěných ze strany obcí do řeky Radbuzy, která je jednou z významných řek v území Plzeňského kraje tekoucí do krajského města Plzně. Řada obyvatel obcí účastnících se na projektu bude napojena na nově vzniklé kanalizace a nebude moci řešit problémy s likvidací splaškových vod.

   Realizace projektu tak významným způsobem pomůže k socioekonomickému rozvoji měst a obcí a jejich obyvatel při řece Radbuze.

   Celkový rozpočet projektu je 885 204 704,- Kč, Evropská unie projekt podpořila částkou 663 903 528,-- Kč, tedy 75% podporou. Zbývajících 25% je kryto z vlastních prostředků obcí zúčastněných na projektu a z prostředků státu – České republiky (Ministerstva životního prostředí ČR).

   Celou náročnou stavbu realizuje Sdružení-kanalizace mikroregion Radbuza, jehož vedoucím je společnost Metrostav,a.s. a dalšími jejími členy jsou společnosti Stavby silnice a železnic,a.s., OHL ŽS,a.s. a společnost BERGER BOHEMIA a.s. Správce stavby, tedy odborný a technický dozor, který bdí nad správným provedením a realizací stavby zajišťuje sdružení společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.

   Slavnostní akt zahájení proběhl přímo na jedné ze staveb, konkrétně na čistírně odpadních vod ve městě Dobřany. Všech devět starostů symbolicky držením za jeden provaz odhalilo slavnostní billboard umístěný u stavby na kterém jsou základní údaje o projektu. Pozvaní zástupci poskytovatele podpory (zástupci Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR-řídící orgán Fondu soudržnosti a také zástupci Plzeňského kraje) přestřihli pásku a byl proveden za pomoci bagru první slavnostní výkop projektu.

   Projekt je druhým největším projektem v Plzeňském kraji podpořeném Fondem Soudržnosti Evropské unie (po projektu Čisté město Plzeň) v oblasti vodohospodářské infrastruktury a prvním, který je realizován integrovaně po povodí, to znamená, že se na něm podílí více jak jedna obec či město, v tomto případě devět měst a obcí mikroregion RADBUZA, kterými jsou města Bělá nad Radbuzou, Dobřany, Holýšov, Horšovský Týn, Poběžovice a Stod a obce Chotěšov, Líně a Zbůch. Mikroregion Radbuza byl založen sedmnácti obcemi včele s městy Dobřany a Stod na začátku roku 1999. Dnes má mikroregion již 26 obcí a měst, ve kterých žije zhruba 37 tisíc obyvatel. Devět výše uvedených měst a obcí realizuje projekt Čistá Radbuza.

   Originalita projektu je právě v tom, že účastníky projektu je devět obcí a měst, tedy devět zastupitelstev, devět úřadů těchto obcí. Skutečnost, že se dokázalo domluvit a v rámci realizace dokáže domluvit devět suverénních samospráv na jednom obrovském projektu je velmi cenná. Svědčí o dlouhodobé a dobré spolupráci těchto obcí. Je třeba připomenout, že na úplném začátku přípravy projektu v letech 1999 a 2000 bylo v projektu 35 měst a obcí ležících při řece Radbuze. Některé obce od přípravy projektu ustoupily sami, některé nesplnily požadavky a parametry, které požaduje Fond soudržnosti Evropské unie či řešily budování vodohospodářské infrastruktury na svém území jiným způsobem.


Řídící orgán projektu: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky#


 

 

Zprostředkující orgán: Ministerstvo životního prostředí České republiky

#


 

Realizační orgán: Státní fond životního prostředí České republiky

#

I

 

 

 

Investor projektu: Mikroregion Radbuza, dobrovolný svazek obcí

Správce stavby projektu: Sdružení VRV - MMD

Dodavatel projektu: Sdružení - kanalizace Mikroregionu Radbuza