Obsah

#

 Projekt je financovaný Fondem soudržnosti Evropské unie.
 
 
 
 
 
Projekt přispívá k plnění závazku České republiky o implementaci  směrnic Rady EU v přechodném období do roku 2010, které byly stanoveny při jednání o vstupu do EU.  

               Základní organizace projektu:
 
Název projektu:   Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy
                            Ref. Č.: CCI 2004/CZ/16/C/PE/015
 
Objednavatel (konečný příjemce podpory):
                               Mikroregion Radbuza (svazek obcí)
                               Náměstí T.G.M. 1
                               Dobřany 334 41
 
Pracovníci týmu objednavatele:
 

předseda výkonné rady svazku obcí:
p. Jaroslav Sýkora
člen výkonné rady svazku obcí:
p. Jiří Vlk
Manažerka Mikroregionu RADBUZA
Ing. Andrea Pelikánová

 
 
Zahájení stavby

07/2006

Dokočení stavby

02/2008

   
1A Chotěšov-kanalizace
1B Chotěšov-ČOV
2A Holýšov-kanalizace
2B Holýšov-ČOV
3A Stod-kanalizace
3B Stod-ČOV
4A Líně-kanalizace
4B Líně-ČOV
5A Dobřany-kanalizace
5B Dobřany-ČOV
6A H. Týn-kanalizace
6B H. Týn-ČOV
7A Poběžovice-kanalizace
7B Poběžovice-ČOV
8A Bělá n. R.-kanalizace
8B Bělá n. R.-ČOV
 
 
 
 
 
Správce stavby:
Sdružení firem:     Vodohospodářský rozboj a výstavba a.s. se sídlem
                           Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 (vedoucí sdružení)
                           MOTT MACDONALD Praha spol. s.r.o. se sídlem
                           Národní 15, 110 00 Praha 1 (člen sdružení)
 
Název sdružení: Sdružení VRV – MMD
Sídlo sdružení:   Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
 
Správce stavby vykonává svojí činnost na základě smlouvy o poskytování služeb správce stavby. Smlouva byla objednavatelem uzavřena dne 17.1.2006.
 
Pracovníci týmu:
 

vedoucí týmu
Ing. Martin Staněk
zástupce vedoucího týmu
Ing. Václav Šesták
vedoucí skupiny technických dozorů
Ing. Pavel Adámek
Senior expert na ČOV a kanalizace
Ing. Václav Šesták
junior expert na ČOV a kanalizace
Ing. Josef Šlechta
technický dozor
Ing. Vladimír Leška
technický dozor - asistent
Ivana Baumruková
technolog ČOV
Ing. Ivan Martilík
administrátor projektu
Ing. Hana Hobstová
právník
Dobroslava Hamříková
finanční expert
Ing. Šárka Balšánková

 
technolog ČOV Ing. Petr Soukup
technolog specialista SŘTP Ing. Luboš Straka
technický dozor – asistent  Ing. Tomáš Málek 

 

Kanceláře správce stavby:
 
  • Hlavní kancelář:                                     Městský úřad Dobřany
                                                            Nám. TGM 1, 334 41 Dobřany
 
  • Kancelář správce stavby:                        Městský úřad Horšovský Týn
                                                             Nám. Republiky 52, Horšovský Týn 346 01
 
  • Kancelář správce stavby:                        Městský úřad Stod
                                                             Čs. Armády 294, 331 01 Stod
 
 
 
Zhotovitel:    Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 
                                         (vedoucí partner sdružení)
                           
              Stavby silnic a železnic, a.s,. se sídlem Národní třída 10, 113 19 Praha 1
 
              OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, 660 02 Brno
 
              Berger Bohemia a.s., se sídlem Klatovská 410, 326 00 Plzeň
 
 
Základní tým zhotovitele:
 

Hlavní stavbyvedoucí:
Ing. Vít Vaněk
Vedoucí projektu:
Ing. Radek Böhm

 
 
Název sdružení: Sdružení – kanalizace Mikroregion radbuza
Sídlo sdružení: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
Adresa pro písemný styk: Metrostav a.s., divize 1, Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5
 
Zhotovitel bude provázet stavební práce na projektu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“ na základě smlouvy o dílo, uzavřené s objednavatelem dne 29.6.2006.
 
Zpracovatel ZD:      AQUA PROCON s.r.o
                               Projektová a inženýrská společnost, divize Praha
                               Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7
 
 
 
Cíle projektu
  • Zajistit, aby čištění odpadních vod a kvalita vypouštěných odpadních vod do řeky Radbuzy splňovala příslušné předpisy ČR a Směrnice Rady č. 91/271/EEC o čištění městských odpadních vod a její novely Směrnice č. 98/15/EC
  • Zajistit, aby kalová koncovka ČOV odpovídala Směrnici Rady č. 86/278/EEC o podpoře využívání čistírenských kalů
  • Zlepšení kvality vody v řece Radbuze, Merklíne a Vltavě
  • Podpora ekonomického rozvoje Mikroregionu Radbuza