Obsah

Popis stavu ve sledovaném období

   Měsíc září 2007 je čtrnáctým měsícem výstavby na tomto projektu a současně měsícem, kdy je stavba z hlediska lhůty výstavby ve druhé polovině. Postup výstavby stále odpovídá předpokladu dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Plynule pokračují práce na stavbách kanalizací a ČOV až na výkyvy vyvolané postupně zjišťovanými rozdíly mezi předpoklady dle zadávací a realizační dokumentace a zjištěnou skutečností při výkopech kanalizací (zejména stavba 4 ALíně, část Zbůch). Na stavbě kanalizace v Chotěšově i přes rozšířený počet pracovišť nedošlo k výraznějšímu urychlení postupu v pokládce kanalizace.

Objem prací zbývajících k dokončení je však ještě reálné zajistit za předpokladu, že zhotovitel bude v této lokalitě postupovat podle zásad deklarovaných při minulém kontrolním dni. Obdobná situace je i na stavbě kanalizace v Holýšově. Na stavbách ČOV pokračují práce uspokojivě. Současný stav nezakládá obavy nesplnění termínu dokončení dle SOD. Z menších staveb ČOV jsou dokončeny práce na stavbách 6B - Horšovský Týn – ČOV a 8B – Bělá nad Radbuzou – ČOV. Na obou stavbách byly úspěšně provedeny IZ a KZ. Obě ČOV se v souladu se zadávacími podmínkami provozují v režimu „provoz na nepřevzatém zařízení“.

Na stavbách 1B-Chotěšov-ČOV, 3B-Stod - ČOV jsou dokončeny I.etapy rekonstrukce na stavbách 2B-Holýšov - ČOV a 5B-Dobřany –ČOV jsou dokončeny I. a II etapa rekonstrukce: Po úspěšně ukončených KZ se všechny dokončené části ČOV provozují rovněž v režimu „provoz na nepřevzatém zařízení“. Podrobnější informace o postupu výstavby jsou uvedeny v části C této měsíční zprávy, u popisu jednotlivých staveb projektu.

Dne 11.9. 2007 se uskutečnil 14 kontrolní den stavby (projektu) v Holýšově. Popis stavu na jednotlivých stavbách projektu a závěry uskutečněné k projednávaným záležitostem jsou uvedeny v záznamu z kontrolního dne, rozeslaném účastníkům elektronickou poštou.