Obsah

Popis stavu ve sledovaném období

   Měsíc srpen 2007 je třináctým měsícem výstavby na tomto projektu a současně měsícem, kdy je stavba z hlediska lhůty výstavby ve druhé polovině. Postup výstavby stále odpovídá předpokladu dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

   Plynule pokračují práce na stavbách kanalizací a ČOV až na výkyvy vyvolané postupně zjišťovanými rozdíly mezi předpoklady dle zadávací a realizační dokumentace a zjištěnou skutečností při výkopech kanalizací ( zejména stavba 4 ALíně, část Zbůch). Na stavbě kanalizace v Chotěšově nedošlo i přes rozšíření počtu pracovišť k výraznějšímu postupu v pokládce kanalizace. Objem prací zbývajících k dokončení je však ještě reálné zajistit za předpokladu, že zhotovitel bude této lokalitě věnovat zvýšenou pozornost. Obdobná situace je i na stavbě kanalizace v Holýšově a v Bělé nad Radbuzou. Na větších stavbách ČOV (Stod, Dobřany), kde  došlo ke změnám v důsledku nevyhovujícího skutečného stavu odkrývaných konstrukcí, pokračují práce v souladu s odsouhlaseným harmonogramem a současný stav nezakládá obavy nesplnění termínu dokončení dle SOD.

   Z menších staveb ČOV jsou dokončeny práce na stavbách 6B - Horšovský Týn – ČOV a 8B – Bělá nad Radbuzou – ČOV. Na obou stavbách byly úspěšně provedeny IZ a KZ. Obě ČOV se v souladu se zadávacími podmínkami provozují v režimu „provoz na nepřevzatém zařízení“. Na stavbách 1B-Chotěšov-ČOV, 2B – Holýšov – ČOV, 3B-Stod - ČOV a 5B – Dobřany – ČOV jsou dokončeny I.etapy rekonstrukce a po úspěšně ukončených KZ se dokončené části provozují rovněž v režimu „provoz na nepřevzatém zařízení“.

   Na stavbách 2B-Holýšov ČOV a 5B-Dobřany –ČOV proběhlo v průběhu srpna 2007 úspěšné komplexní vyzkoušení II. etapy rekonstrukce. Podrobnější informace o postupu výstavby jsou uvedeny v části C této měsíční právy, u popisu jednotlivých staveb projektu.

   Dne 14.8. 2007 se uskutečnil 13. kontrolní den stavby (projektu) v Bělé nad Radbuzou. Popis stavu na jednotlivých stavbách projektu a závěry uskutečněné k projednávaným záležitostem jsou uvedeny v záznamu z kontrolního dne, rozeslaném účastníkům elektronickou poštou.