Obsah

Popis stavu ve sledovaném období
 
   Měsíc říjen 2007 je patnáctým měsícem výstavby na tomto projektu a současně měsícem, kdy je stavba z hlediska lhůty výstavby ve druhé polovině. Postup výstavby stále odpovídá předpokladu dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Plynule pokračují práce na stavbách kanalizací a ČOV až na výkyvy vyvolané postupně zjišťovanými rozdíly mezi předpoklady dle zadávací a realizační dokumentace a zjištěnou skutečností při výkopech kanalizací ( zejména stavba 4 ALíně, část Zbůch).       

   Na stavbě kanalizace v Chotěšově došlo po rozšíření počtu pracovišť k urychlení postupu pokládky kanalizace. Pomalejší jde postup pokládky kanalizace v Holýšově a v Bělé nad Radbuzou. Objem prací zbývajících k dokončení je však ještě reálné zajistit za předpokladu, že zhotovitel bude těmto lokalitám věnovat zvýšenou pozornost. Současný stav nezakládá obavy nesplnění termínu dokončení dle SOD.

   Z menších staveb ČOV jsou dokončeny práce na stavbách 6B - Horšovský Týn – ČOV a 8B – Bělá nad Radbuzou – ČOV. Na obou stavbách byly úspěšně provedeny IZ a KZ. V měsíci říjnu bylo dokončeno přejímací řízení na stavbě 8B – Bělá nad Radbuzou. ČOV 6B – Horšovský Týn se v souladu se zadávacími podmínkami provozuje v režimu „provoz na nepřevzatém zařízení“. V průběhu října byla rovněž dokončena stavba 4B-Líně-ČOV a bylo zahájeno předpřejímací řízení stavby. Na stavbách 1B-Chotěšov-ČOV, 2B – Holýšov – ČOV, 3B-Stod - ČOV a 5B – Dobřany – ČOV jsou dokončeny I.a II.etapa rekonstrukce včetně úspěšně ukončených KZ. Dokončené etapy ČOV se provozují v režimu „provoz na nepřevzatém zařízení“. Na stavbě 7B – Poběžovice – ČOV byly zahájeny KZ. Podrobnější informace o postupu výstavby a provozu jednotlivých ČOV jsou uvedeny v části C této měsíční zprávy, u popisu jednotlivých staveb projektu.

   Dne 9.10. 2007 se uskutečnil 15. kontrolní den stavby (projektu) v Poběžovicích.Popis stavu na jednotlivých stavbách projektu a závěry uskutečněné k projednávaným záležitostem jsou uvedeny v záznamu z kontrolního dne, rozeslaném účastníkům elektronickou poštou.