Obsah

Zatraktivnění vodních sportů na území Mikroregionu Radbuza

logo

V rámci projektu financovaného z Plzeňského kraje bylo pořízeno 10 paddleboardů a 10 plovacích vest.

Na území Mikroregionu Radbuza je velké množství vodních ploch, na kterých se mohou provozovat vodní sporty.

Poprvé byly pořízené paddleboardy vyzkoušeny na letním příměstské táboře, který Mikroregion Radbuza každoročně pořádá. Jízda na nich slavila u dětí velký úspěch.

V rámci propagace vodních sportů se letos 13.9. konal již 2. ročník plavby netradičních plavidel Mikroregionu Radbuza. Paddleboardy byly použity k doprovodným soutěžím. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet jízdu.

Doufali jsme, že pořízením paddleboardů budeme prohlubovat zájem dětí i dospělých o vodní sporty. Na základě ohlasu jsme přesvědčeni, že paddleboardy budou našimi členskými obcemi i na příměstském táboře hojně využívané.

Celkové náklady projektu činily 63.000 Kč a dotace z Plzeňského kraje 50.000 Kč.

 

1.