Obsah

Kompostéry pro vybrané obce Mikroregionu Radbuza

Mikroregion Radbuza ve spolupráci se svými členskými obcemi pořídil v rámci projektu s názvem „Kompostéry pro vybrané obce Mikroregionu Radbuza“ díky finanční podpoře z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) celkem 581 ks kompostérů o objemu 1 100 litrů a 65 ks kompostérů o objemu 650 litrů. Kompostéry se předaly do dlouhodobé výpůjčky občanům obcí Dobřany, Holýšov, Hradec, Chlumčany, Kvíčovice, Merklín, Štichov, Zbůch a Zemětice zcela zdarma. Ve všech vyjmenovaných obcích byly všechny kompostéry už do výpůjčky předány na základě podepsané smlouvy o výpůjčce (bezplatně). Cílem ceho projektu je snížit množství biologicky rozložitelného odpadu do směsného komunálního odpadu a také snížení nákladů na přepravu těchto druhů odpadů. Kapacita nově vybudovaných míst pro předcházení vzniku odpadů je téměř 252 tun.

22