Obsah

 

 DOVYBAVENÍ A MODERNIZACE ÚZEMÍ SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU RADBUZA

INFRASTRUKTUROU PRO SBĚR VYTŘÍDĚNÝCH SLOŽEK ODPADŮ SE ZAMĚŘENÍM

NlogoA ODDĚLENÝ SBĚR TRANSPARENTNÍHO SKLA logo

 

 

 

 

  Svazek  obcí realizoval několik projektů a aktivit v OH jako jsou např.:

  • Projekt výstavby čtyř sběrných dvorů odpadů s vybavením pro sběr vytříděných složek odpadů papíru, skla a plastů (za podpory předstupních fondů EU)
  • Realizace projektu V a V Bezpečná recyklace elektrošrotu - pilotní projekt "odzkoušení" způsobu sběru, nakládání a informovanosti veřejnosti v rámci zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení na území obcí mikroregionu.
  • Realizace několika osvětových a výchovných akcí (letáky na podporu třídění odpadů do schránek obyvatelům obcí mikroregionu).
  • Realizace plánu odpadového hospodářství mikroregionu.

     

  POH mikroregionu Radbuza byl zpracován pro města Dobřany a Stod a obce Dnešice, Honezovice, Hradec, Chlumčany, Chotěšov, Kotovice, Lisov, Líšiná, Nová Ves, Přestavlky, Střelice, Ves Touškov, Vstiš, Zemětice, Štichov, Líně a Zbůch. Právě realizace POH mikroregionu je důkazem skutečnosti, že obce svazu jsou připraveny řešit společnými silami problematiku OH na území mikroregionu.


 V návaznosti na tyto aspekty došlo za pomoci společnosti RRA PlzNádobyeňského kraje ke spolupráci Mikroregionu Radbuza a obalové společnosti EKO-KOM a.s. a dále vzniku tohoto projektu, jehož celkové náklady byly stanoveny na 800 tis.Kč bez DPH, které uhradí společnost EKO-KOM a.s.

 Hlavním cílem tohoto projektu je vybavení větších sídel (nad 300 obyvatel - v rámci svazku větších sídel) nádobami na bílé sklo ke stávajícím nádobám na barevné sklo. Dojde tak k podpoření obcí k nákupu sběrných nádob na sklo a vytvoření ucelené svozové oblasti, v rámci které bude pro obce vyhovující ekonomika svozu těchto nádob, tedy nákladů na zajištění systému. Předpokládá se tak nákup a instalace nádob na transparentní sklo o obsahu      1500 l s dolním výsypem ve stejném počtu jako je počet stávajících nádob na barevné sklo v těchto obcích:

Počet poskytnutých nádob na bílé sklo v jednotlivých obcích

Holýšov  19
Chotěšov  13
Dnešice  3
Hradec  3
Líně  6
Zbůch  6
Vstiš  2
Nová Ves  1
Střelice  1
Zemětice  1
Honezovice  2
Přestavlky  2
Štichov  2
Ves Touškov  4
Bělá nad Radbuzou  11
Celkem  76

 

  Dále také zajištění osvěty obyvatel - vytvoření jednoduchého materiálu na podporu třídění odpadů pro obyvatele obcí svazku s vazbou na oddělený sběr čirého-bílého skla. Předpokládaná je výroba 8 000ks informačních letáků, které budou veřejnosti rozneseny přímo do schránek a zároveň umístěny ne internetové stránky obcí a volně dostupné na obecních úřadech a informačních místech a centrech.

 

 Časová realizace projektu:

  • 05/08 zajištění přípravy a uzavření smluvních vztahů
  • 07-10/08 příprava a distribuce osvětových materiálů
  • 12/08 ukončení projektu