Obsah

   loga

                  Projekt s názvem Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza                       s reg.č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0012014

je spolufinancován Evropskou unií

prostřednictvím 5. výzvy MAS Radbuza, z. s. na Prorodinná opatření

 

Základní informace:

Co je hlavním cílem projektu?

 • ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že je cílem projektu uskutečnit tábory pro děti, je tento projekt spolufinancovaný z operačního programu zaměstnanost, a proto je jeho hlavním cílem podpora pracujích rodičů, kteří právě v období letních prázdnin řeší problémy se zajištěním svých děti z našeho území 

 

Pro koho jsou tábory organizované?

Pro žáky školního věku, jejichž oba rodiče splňují jednu z následujících podmínek:

 • jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ)
 • vykonávají podnikatelskou činnost
 • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají
 • jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace

 

Jaká je maximální kapacita jednoho turnusu?

 • 30 účastníků

 

Jaký je program?

Níže naleznete zaměření jednotlivých turnusů, ale i když je turnus zaměřen např. na některý druh sportu či jazyk, příjdou si na své všichni účastníci, jelikož naše tábory jsou připravovány s hravým programem pro všechny věkové kategorie. Není naším záměrem za jeden turnus udělat z Vašich dětí přeborníky v daném sportu nebo jazyce, ale chceme, aby si čas strávený u nás všichni pořádně užily a něco nového si vyzkoušely! Zároveň se snažíme, aby se naši účastníci podívali i na různá místa v území, což se samozřejmě odvíjí od informací, které získáváme od přihlášených účastníků.

 

Testy

v tuhle chvíli nejsou známa žádná nařízení pro příměstské tábory a  je vše ponecháno na zodpovědnosti pořadatelů.

Pro bezpečnost Vašich dětí jsme se rozhodli pro testy. Nabízíme Vám tedy několik možností.

 • potvrzení o negativním PCR testu ne starším 72 hodin
 • potvrzení o negativním antigenním testu ne starším 48 hodin
 • přinesete si vlastní antigenní test, který uděláte dítěti před vedoucími turnusu v první den nástupu na tábor

 

Turnusy

 • 1. letní turnus s názvem "Putování světem animovaného filmu" - na turnus budou přijímané děti od ukončené 2. třídy (vyjímečně ukončené 1. třídy, pokud dítě vydrží delší dobu tvořit)   - účastníci si také vyzkouší zorbing na vodě a jízdu na paddleboardech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 • 2. letní turnus s názvem "Putování světem sportu" - účastníci si vyzkouší rybaření, jízdu na paddleboardech a judo                                                                                                                                                                                                
 • 3. letní turnus s názvem "Putování světem sportu"  - účastníci si vyzkouší lukostřelbu a zorbing na vodě

                                                      

 • 4. letní turnus s názvem "Putování světem sportu" - účastníci si vyzkouší jízdu na paddleboardech, hasičské disciplíny                                                        
 • 5. letní turnus s názvem "Putování světem různých kultur" - turnus bude zaměřen na anglický jazyk,  účastníci si vyzkouší jízdu na raftech a paddleboardech 

                                                                                                                                                                                                                 

 • 6. letní turnus s názvem "Putování světem sportu" -  účastníci si vyzkouší softbal, jízdu na raftech a rybaření

 

 • 7. letní turnus s názvem "Putování světem sportu"  - účastníci si vyzkouší lukostřelbu, jízdu na raftech a judo

 

 • 8. letní turnus s názvem "Putování světem různých kultur" - turnus bude zaměřen na anglický jazyk - účastníci si vyzkouší jízdu na paddleboardech a raftech

 

V jakých termínech jsou organizované?

 • 1. letní turnus: 01.07.-09.07.2021(bez dnů sv.)         ANIMAČNÍ TURNUS          Svozová místa navíc: Holýšov              OBSAZENO
 • 2. letní turnus: 12.07.-16.07.2021                                SPORTOVNÍ TURNUS                               0                                        OBSAZENO
 • 3. letní turnus: 19.07.-23.07.2021                                SPORTOVNÍ TURNUS                               0                                        OBSAZENO
 • 4. letní turnus: 26.07.-30.07.2021                                SPORTOVNÍ TURNUS                               0                                        OBSAZENO
 • 5. letní turnus: 02.08.-06.08.2021                                JAZYKOVÝ TURNUS                                  0                                        OBSAZENO
 • 6. letní turnus: 09.08.-13.08.2021                                SPORTOVNÍ TURNUS                              0                                         OBSAZENO
 • 7. letní turnus: 16.08.-20.08.2021                                SPORTOVNÍ TURNUS                              0                                         OBSAZENO
 • 8. letní turnus: 23.08.-27.08.2021                                JAZYKOVÝ TURNUS           Svozová místa navíc:  Zbůch, Líně       OBSAZENO

                                                                                                                                                           

Těmto táborům se říká putovní, co to znamená?

 • jejich smyslem je, aby se účastníci podívali za humna a navštívili zajímavosti na území Mikroregionu Radbuza. Proto je v území Mikroregionu Radbuza připravená svozová trasa účastníků tak, aby nejpozději v 8h ráno byly všechny děti předány vedoucím turnusu
 • svozová místa se tvoří dle počtu zájemců, předběžně jsou to Dobřany, Chotěšov, Stod, v některých turnusech se mohou objevit i další

 

V jakém čase je tábor realizován?

 • tábor je příměstský a jeho zahájení je v 8h ráno a ukončení v 16h odpoledne
 • účastníci jsou ráno nabíráni od rodičů po předem stanovené svozové trase a odpoledne rozváženi zpět svým rodičům po svozové trase, trasa je tvořena dle bydliště přihlášených účastníků, každému se snažíme přizpůsobit 

 

Kdo bude mít na starosti mé dítě po celý den?

 • o děti se budou starat min. 2 osoby s pedagogickým vzděláním

 

Jaká je výše účastnického poplatku?

 • 1.800 Kč / účastník a zahrnuje svačinu, 1x denně teplý oběd, pití po celý den, pojištění účastníka, svozovou autobusovou dopravu z předem stanovených míst, vstupy
 • v případě, že je přihlášen další sourozenec, účtuje se účastnický poplatek 1.500 Kč / sourozenec

 

Při realizaci projektu se budeme držet aktuálních protiepidemických opatření. V případě, že nebudeme moci některý z turnusů realizovat, budou vráceny účastnické poplatky.
 

Můžu své dítě přihlásit na méně než 5 dní?

 • ne, tábory jsou pětidenní. V případě, že se účastník nebude moci z nějakého důvodu zúčastnit všech pěti dnů, poměrná část poplatku NEBUDE vrácena.  

 

Dokdy je možné dítě přihlásit?

 • dokud je volná kapacita, ale nejpozději 14 dnů před konáním tábora

 

Jak přihlásím své dítě na příměstský tábor?

 • po vyplnění přihlašovacího formuláře Vám bude na mail zaslána k vyplnění přihláška společně s formulářem k potvrzení, že patříte do skupiny rodičů, pro které je projekt realizován, viz informace uvedené výše. 

*potvrzení je nutné, aby vyplnil zaměstnavatel u pracovního poměru, tj. osoby, které pracují na pracovní smlouvu, DPP, DPČ; u OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění; nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (popř. potvrzení od pomáhající organizace); osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu; osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu

 • čím dříve od Vás obdržíme vyplněnou přihlášku s potvrzením, tím je větší pravděpodobnost, že se Vaše dítě dostane na vybraný turnus.

 

Je nutné dodat podklady potvrzené zaměstnavatelem, i když se mé dítě zúčastnilo tábora v předchozích letech?

 • jelikož se jedná o zcela nový projekt, MUSÍ všichni účastníci dodat potvrzené podklady potvrzené od zaměstnavatele

 

Kam zaslat přihlášku s potvrzením?

 • 1. možnost zaslat poštou na adresu: Mikroregion Radbuza, nám. T.G.M.1, 334 41 Dobřany
 • 2. možnost předat osobně v kanceláři Mikroregionu Radbuza ve 2. patře, popř. vhodit do schránky vedle dveří kanceláře                    (! nenechávat na podatelně ani v sekretariátu!)

 

Je vždy jisté, že každý účastník, který o účast na táboře bude mít zájem, bude zároveň přijat?

 • NENÍ! Může být odmítnut v případě, že oba rodiče nebudou patřit do vyjmenované skupiny, viz informace výše, nebo může být přijat v případě volné kapacity, ale s vyšším účastnickým poplatkem o 300 Kč/den.
 • vždy platí pravidlo, že přednost dostává účastník, jehož rodiče do vyjmenované kategorie patří.
 • o přijetí na daný turnus také rozhoduje čas dodané přihlášky a úhrada účastnického poplatku.
 • v případě, že rodič vyplní přihlašovací formulář a nedodá ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku (popř.přihlášku s potvrzeními od zaměstnavatele v případě, že se jedná o novou podpořenou osobu) a nebude reagovat ani na výzvu k dodání zmiňovaných podkladů, nebude brán zřetel na další vyplněný přihlašovací formulář
 • může být odmítnuto v případě, že se v předchozích letech tábora zúčastnilo a nevhodně se chovalo