Obsah

Kulturní památky a zajímavosti na dálkové trase

Zelená trasa pro pohodové cyklisty   

 

Dobřany

1

 • Kostel sv. Víta - barokní kostel s dvoustranným oltářem uprostřed, k vidění dílo Plzeňského architekta Jakuba Augustona ml. z 18. století. Kostel sv. Mikuláše – dominanta náměstí, původně gotický, později přestavěný do barokního slohu.
 • Church of St. Vitus – Baroque church with bilateral altar in the middle, work of the Pilsen architect Jakub Auguston Jr. from the 18th century. Church of St. Nicholas – view point of square, originally a gothic church was later rebuilt in baroque style.
 • Kirche des heiligen Veit – eine Barockkirche mit zweiseitigem Altar in der Mitte, Werk des Pilsner Architekten Jakub Auguston Jr. aus dem 18. Jahrhundert. St. Nikolaus-Kirche – Dominante des Stadtplatz, diese ursprünglich gotische Kirche wurde später im Barockstil umgebaut.

 


 

Holýšov

2

 • Secesní radnice s hodinovou věží. Barokně přestavěný kostel sv. Petra a Pavla z 18. stol. s třípatrovou barokní věží.
 • Art Nouveau style Town Hall with clock tower. Church of St. Peter and Paul reconstructed in baroque style from the 18th century with three-storey baroque tower.
 • Jugendstillrathaus mit Uhrturm. Im Barockstil umgebaute Kirche des heiligen Peter und Paul aus dem 18. Jahrhundert mit dreistöckigem Barockturm.

 

 

 


 

Hradec

3

 • Prastaré hradiště na jihozápadním okraji obce je stejně jako kostel sv. Jiří ze 14. století kulturní památkou.
 • The site of ancient fortified settlement on the southwestern outskirts of the town is a historic landmark, as is the Church of St. George from the 14th century.
 • Die uralte Burgstätte am südwestlichen Teil der Gemeinde ist ähnliche wie die Kirche des heiligen Georg aus dem 14. Jahrhundert ein Kulturdenkmal.

 

 

 


 

Chotěšov

4

 • Klášter premonstrátek přestavěn do dnešní podoby v 18. století, fresky uvnitř kostela jsou dílem Františka Julia Luxe z Plzně z pol. 18. stol.
 • Premonstratensian convent, reconstructed in the 18th century to its present appearance; the church interior mural paintings were painted by František Julius Lux of Pilsen in the 18th century.
 • Die heutige Form hat das Prämonstratenserinnenkloster im 18. Jahrhundert bekommen, die Fresken im Inneren stammen von František Julius Lux aus Pilsen aus der Hälfte der 18. Jahrhundert. 

 

 


 

Křížový vrch „Vrabina“

5

 • Poutní místo s kostelem a vyhlídkovou věží z 20. stol. Otevřena o víkendech a svátcích od dubna do října. Každoročně pořádané akce: Slet čarodějnic (30.4.) a Letní slavnost (5.7.).
 • Pilgrimage site with church and observation tower from the 20th century. Open during weekends and holidays from April to October. Events held annually: Witches’ Gathering (30.4.) and Summer Festival (5.7.).
 • Pilgerstelle mit einer Kirche und einem Aussichtsturm aus dem 20. Jahrhundert. Der Turm ist an Wochenenden und Feiertagen von April bis Oktober geöffnet. Alljährlich finden hier folgenden Veranstaltungen statt: Hexentreffen (30.4.) und Sommerfeier (5.7.).

 

 


 

Přestavlky

6

 • Středověký, původně gotický, kostel sv. Petra a Pavla ze 14. stol. - kulturní památka.
 • Medieval, originally Gothic Church of St. Peter and Paul from the 14th century – historic landmark.
 • Mittelalterliche, ursprünglich gotische Kirche des heiligen Peter und Paul aus dem 14. Jahrhundert – ein Kulturdenkmal.

 

 

 

 


 

Stod

7

 • Kostel sv. Máří Magdalény z 16. stol. s barokním až klasicistním interiérem. Stará pošty č.p. 12 z 18. stol.
 • Church of St. Mary Magdalene from the 16th century with baroque to classicist interior. Old Post Office, House No. 12, from the 18th century.
 • Kirche der heiligen Maria Magdalena aus dem 16. Jahr-hundert mit einem Barock- bis klassizistischen Interieur. Die Alte Post, Hausnummer 12 aus dem 18. Jahrhundert.