Obsah

Prevence vzniku odpadů na území Mikroregionu Radbuza

 

obrázekMikroregion Radbuza ve spolupráci se svými členskými obcemi pořídil v rámci projektu s názvem „Prevence vzniku odpadů na území Mikroregionu Radbuza“ a díky finanční podpoře z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) celkem 540 nových kompostérů o objemu 1 000 litrů a dva štěpkovače značky Pirana pro potřeby svých členských obcí. Kompostéry se od poloviny října tohokompto roku začaly předávat do dlouhodobé výpůjčky občanům obcí Dnešice, Kvíčovice, Lisov, Neuměř, Nová Ves a Střelice zcela zdarma. V některých z vyjmenovaných obcích byly všechny kompostéry už do výpůjčky předány, o ty zbývající se mohou zájemci obrátit na obecní úřady vyjmenovaných obcí, které jim na základě podepsané smlouvy o výpůjčce (bezplatně) kompostér vypůjčí. Cílem ceho projektu je snížit množství biologicky rozložitelného odpadu do směsného komunálního odpadu a tké snížení nákladů na přepravu těchto druhů odpadů. Kapacita nově vybudovaných míst pro předcházení vzniku odpadů je téměř 600tun.

 

 

leták