Obsah

Popis stavu ve sledovaném období
  
   Měsíc červenec 2007 je dvanáctým měsícem výstavby na tomto projektu a současně
měsícem, kdy se stavba z hlediska lhůty výstavby dostala do své druhé poloviny. Postup výstavby stále odpovídá předpokladu včasného dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

   Plynule pokračují práce na stavbách kanalizací a ČOV až na výkyvy vyvolané postupně zjišťovanými rozdíly mezi předpoklady dle zadávací a realizační dokumentace a zjištěnou skutečností při výkopech kanalizací ( zejména stavba 4 ALíně, část Zbůch) . Na větších stavbách ČOV (Stod, Dobřany) navíc dochází ke změnám v důsledku nevyhovujícího skutečného stavu odkrývaných konstrukcí.

   Z menších staveb ČOV jsou dokončeny práce na stavbách 6B - Horšovský Týn – ČOV a 8B – Bělá nad Radbuzou – ČOV. Na obou stavbách byly úspěšně provedeny IZ a KZ. Obě ČOV se v souladu se zadávacími podmínkami provozují v režimu „provoz na nepřevzatém zařízení“.

   Na stavbách 1B-Chotěšov-ČOV, 2B – Holýšov – ČOV, 3B-Stod - ČOV a 5B – Dobřany – ČOV jsou dokončeny I.etapy rekonstrukce a po úspěšně ukončených KZ se dokončené části provozují rovněž v režimu „provoz na nepřevzatém zařízení“. Podrobnější informace o postupu výstavby jsou uvedeny v části C této měsíční zprávy, u popisu jednotlivých staveb projektu.

   V průběhu července došlo k předpokládanému přesunu kapacit z částí projektu, které jsou v předstihu a byla posílena stavba 1A Chotěšov – kanalizace. V průběhu července bylo na této stavbě postupně otevřeno 6 pracovišť.

   Dne 10.7. 2007 se uskutečnil 12. kontrolní den stavby (projektu) ve Stodu. Popis stavu na jednotlivých stavbách projektu a závěry uskutečněné k projednávaným záležitostem jsou uvedeny v záznamu z kontrolního dne, rozeslaném účastníkům elektronickou poštou.