Obsah

Popis stavu ve sledovaném období

   Měsíc červen 2007 je jedenáctým měsícem výstavby na tomto projektu a současně měsícem, kdy se stavba z hlediska lhůty výstavby dostala do své druhé poloviny. Postup výstavby stále odpovídá předpokladu včasného dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.
 
 
Plynule pokračují práce na stavbách kanalizací a ČOV až na výkyvy vyvolané postupně zjišťovanými rozdíly mezi předpoklady dle zadávací a realizační dokumentace a zjištěnou skutečností při výkopech kanalizací ( zejména stavba 4 ALíně, část Zbůch) . Na větších stavbách ČOV (Stod, Dobřany) navíc dochází ke změnám v důsledku nevyhovujícího skutečného stavu odkrývaných konstrukcí.

    Z menších staveb ČOV byly zahájeny a prakticky i dokončeny práce na stavbách 6B - Horšovský Týn - ČOV a 8B – Bělá nad Radbuzou – ČOV. Na obou stavbách byly úspěšně provedeny IZ a KZ. Obě ČOV se v souladu se zadávacími podmínkami provozují v režimu „provoz na nepřevzatém zařízení“.

    Na stavbách 2B – Holýšov – ČOV a 5B – Dobřany – ČOV již byly dokončeny I.etapy rekonstrukce biologických částí a po úspěšných KZ z konce května 2007 se dokončené části provozují rovněž v režimu „provoz na nepřevzatém zařízení“.    

    Podrobnější informace o postupu výstavby jsou uvedeny v části C této měsíční zprávy, u popisu jednotlivých staveb projektu.

     Zhotovitelem předpokládaný červnový přesun kapacit z částí projektu, které jsou v předstihu a posílení stavby 1A Chotěšov – kanalizace posunul zhotovitel na červenec 2007. Důvodem bylo zpoždění výstavby na části projektu 8 A.

     Dne 12.6. 2007 se uskutečnil 11. kontrolní den stavby (projektu) v Horšovském Týně. Popis stavu na jednotlivých stavbách projektu a závěry uskutečněné k projednávaným záležitostem jsou uvedeny v záznamu z kontrolního dne, rozeslaném účastníkům elektronickou poštou.