Obsah

Popis stavu ve sledovaném období

   Měsíc prosinec 2007 je sedmnáctým měsícem výstavby na tomto projektu a současně měsícem, kdy se stavba z hlediska lhůty výstavby dostala ocitá v poslední fázi výstavby. Postup prací odpovídá předpokladu dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Výjimkou je stavby 4A-Líně-kanalizace, kde z důvodů dále uvedených je smluvní termín dokončení stavby velmi napjatý.

   Pokládka kanalizace je prakticky ukončena na stavbách 3A –Stod , 5A-Dobřany a 7APoběžovice. V lokalitách 1A-Chotěšov, 2A-Holýšov, 6A-Horšovský Týn a 8A-Bělá nad Radbuzou zůstávají ještě nedokončeny dílčí úseky kanalizace, jejichž rozsah je však reálné v průběhu ledna dokončit. Na dokončených stavbách kompletuje zhotovitel dokumentaci a doklady pro zahájení přejímacího řízení, které se na všech lokalitách předpokládá zahájit v průběhu ledna 2008. 

   Na stavbě 4A-Líně je dokončena kanalizace v části Sulkova, avšak přetrvávají problémy s pokládkou kanalizace v části Zbůch, způsobené postupně již dříve zmiňovanými rozdíly, zjištěnými v průběhu stavby mezi předpoklady dle zadávací a realizační dokumentace a zjištěnou skutečností při výkopech kanalizace. Dokončení  prací v této lokalitě v termínu dle SoD musí zhotovitel věnovat zvýšenou pozornost.

   Ze staveb ČOV jsou ke konci prosince dokončeny a předány a převzaty stavby 4BLíně a 8B-Bělá nad Radbuzou.

   Ostatní stavby ČOV jsou po stavebně-montážní stránce ukončeny a je předpoklad, že v průběhu ledna bude zahájeno jejich přejímací řízení.

   Podrobnější informace o postupu výstavby a provozu jednotlivých ČOV jsou uvedeny v části C této měsíční zprávy, u popisu jednotlivých staveb projektu.

   Dne 11.12. 2007 se uskutečnil 17. kontrolní den stavby (projektu) v Dobřanech. Popis stavu na jednotlivých stavbách projektu a závěry uskutečněné k projednávaným záležitostem jsou uvedeny v záznamu z kontrolního dne, rozeslaném účastníkům elektronickou poštou.