Obsah

Popis stavu ve sledovaném období

Měsíc listopad 2007 je šestnáctým měsícem výstavby na tomto projektu a současně měsícem, kdy se stavba z hlediska lhůty výstavby dostala ocitá v poslední čtvrtině výstavby. Postup prací stále odpovídá předpokladu dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Plynule pokračují práce na stavbách kanalizací a ČOV až na výkyvy vyvolané postupně zjišťovanými rozdíly mezi předpoklady dle zadávací a realizační dokumentace a zjištěnou skutečností při výkopech kanalizací ( zejména stavba 4 ALíně, část Zbůch). Pomalejší jde postup pokládky kanalizace v Holýšově a v Bělé nad Radbuzou. Objem prací zbývajících k dokončení je však ještě reálné zajistit za předpokladu, že zhotovitel bude těmto lokalitám věnovat zvýšenou pozornost. Prakticky dokončena je pokládka kanalizace v lokalitách Líně – Sulkov, Stod, Dobřany, Horšovský Týn a Poběžovice. Současný stav nezakládá obavy nesplnění termínu dokončení dle SOD. Z menších staveb ČOV jsou dokončeny práce na stavbách 4B-Líně, 6B – Horšovský Týn a 8B – Bělá nad Radbuzou. Na stavbách byly úspěšně provedeny IZ a KZ. Na stavbě 8B-Bělá nad Radbuzou je ukončeno přejímací řízení, na stavbě 4B-Líně je ukončeno předpřejímací řízení a je reálný předpoklad, že přejímací řízení bude ukončeno v první polovině prosince 2007. Stavba 6B-Horšovský Týn se v souladu se zadávacími podmínkami provozuje v režimu „provoz na nepřevzatém zařízení“.

Stavby ČOV 1B-Chotěšov, 2B – Holýšov , 3B-Stod - ČOV a 5B – Dobřany – ČOV jsou dokončeny všechny etapy rekonstrukcí, včetně úspěšně ukončených KZ. Dokončené etapy ČOV se provozují v režimu „provoz na nepřevzatém zařízení“. Na stavbě 7B – Poběžovice – ČOV byly ukončeny KZ. Podrobnější informace o postupu výstavby a provozu jednotlivých ČOV jsou uvedeny v části C této měsíční zprávy, u popisu jednotlivých staveb projektu.

Dne 15.11. 2007 se uskutečnil 16. kontrolní den stavby (projektu) ve Zbůchu. Popis stavu na jednotlivých stavbách projektu a závěry uskutečněné k projednávaným záležitostem jsou uvedeny v záznamu z kontrolního dne, rozeslaném účastníkům elektronickou poštou.