Obsah

   

                 Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza v roce 2023

 

Přihlašování bude zahájeno 1.3.2023

Základní informace:

V tomto roce zatím nemáme přislíbenou finanční podporu na realizaci projektu, proto je termínů méně a účastnický příspěvek je vyšší.

 

Pro koho jsou tábory organizované?

Pro děti starší 6 let.

Jaká je maximální kapacita jednoho turnusu?

30 účastníků

 

Jaký je program?

Konkrétní program jednotlivých turnusů se bude odvíjet od aktuálního počasí, proto jej nezveřejňujeme dopředu. Ve všech turnusech se bude putovat a sportovat (aktivně i pasivně).

 

V jakých termínech jsou organizované?

 • 1. letní turnus: 17.7.-21.7.2023 ... hlavní vedoucí: Zuzka ........ OBSAZENO
 • 2. letní turnus:  24.7.-28.7.2023 ... hlavní vedoucí: Andrea ..... OBSAZENO     
 • 3. letní turnus:  31.7.-4.8.2023 ... hlavní vedoucí: Zuzka ......... OBSAZENO   
 • 4. letní turnus: 7.8.-11.8.2023 ... hlavní vedoucí: Andrea ........ OBSAZENO 

                                                                                                                                                           

Těmto táborům se říká putovní, co to znamená?

 • jejich smyslem je, aby se účastníci podívali za humna a navštívili zajímavosti na území Mikroregionu Radbuza. Proto je v území Mikroregionu Radbuza připravená svozová trasa účastníků tak, aby nejpozději v 8h ráno byly všechny děti předány vedoucím turnusu
 • svozová místa se tvoří dle počtu zájemců, předběžně jsou to Dobřany, Chotěšov, Stod

 

V jakém čase je tábor realizován?

 • tábor je příměstský a jeho zahájení je v 8h ráno a ukončení v 16h odpoledne
 • účastníci jsou ráno nabíráni od rodičů po předem stanovené svozové trase a odpoledne rozváženi zpět svým rodičům po svozové trase

Kdo bude mít na starosti mé dítě po celý den?

 • o děti se bude starat min. 1 osoba s pedagogickým vzděláním

 

Jaká je výše účastnického poplatku?

 • 2.800Kč / účastník, poplatek zahrnuje: 2x svačinu, 1x denně teplý oběd, pití po celý den, pojištění účastníka, svozovou autobusovou dopravu z předem stanovených míst, vstupy
Při realizaci projektu se budeme držet aktuálních protiepidemických opatření. V případě, že nebudeme moci některý z turnusů realizovat, budou vráceny účastnické poplatky.
 

Můžu své dítě přihlásit na méně než 5 dní?

 • ne, tábory jsou pětidenní. V případě, že se účastník nebude moci z nějakého důvodu zúčastnit všech pěti dnů, poměrná část poplatku NEBUDE vrácena.  

 

Dokdy je možné dítě přihlásit?

 • dokud je volná kapacita, ale nejpozději 14 dnů před konáním tábora

 

Jak přihlásím své dítě na příměstský tábor?

 • po vyplnění přihlašovacího formuláře Vám bude na mail zaslána k vyplnění přihláška 
 • čím dříve od Vás obdržíme vyplněnou přihlášku a uhradíte účastnický poplatek, tím je větší pravděpodobnost, že se Vaše dítě dostane na vybraný turnus.
 • Žádné další podklady od Vás nepotřebujeme, protože nemáme finanční podporu z ministerstva na realizaci projektu.

 

Kam zaslat přihlášku s potvrzením?

 • 1. možnost zaslat poštou na adresu: Mikroregion Radbuza, nám. T.G.M.1, 334 41 Dobřany
 • 2. možnost vhodit do poštovní schránky Městského úřadu Dobřany umístěné na dveřích hlavní budovy, popř. nechat na podatelně 

 

Je vždy jisté, že každý účastník, který o účast na táboře bude mít zájem, bude zároveň přijat?

 • o přijetí na daný turnus také rozhoduje čas dodané přihlášky a úhrada účastnického poplatku.
 • v případě, že rodič vyplní přihlašovací formulář a nedodá ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku / neuhradí účastnický poplatek, nebude brán zřetel na další opakovaně vyplněný přihlašovací formulář
 • může být odmítnuto v případě, že se v předchozích letech tábora zúčastnilo a nevhodně se chovalo
 • může být odmítnuto v případě, že zvládná běžné sportovní / turistické aktivity s omezením