Obsah

   loga

                  Projekt s názvem Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza                       s reg.č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0012014

je spolufinancován Evropskou unií

prostřednictvím 5. výzvy MAS Radbuza, z. s. na Prorodinná opatření

 

Přihlašování bude zahájeno 1.3.2022

Základní informace:

Co je hlavním cílem projektu?

 • ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že je cílem projektu uskutečnit tábory pro děti, je tento projekt spolufinancovaný z operačního programu zaměstnanost, a proto je jeho hlavním cílem podpora pracujích rodičů, kteří právě v období letních prázdnin řeší problémy se zajištěním svých děti z našeho území 

 

Pro koho jsou tábory organizované?

Pro žáky školního věku, jejichž oba rodiče splňují jednu z následujících podmínek:

 • jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ)
 • vykonávají podnikatelskou činnost
 • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají
 • jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace

 

Jaká je maximální kapacita jednoho turnusu?

 • 30 účastníků

 

Jaký je program?

Níže naleznete zaměření jednotlivých turnusů. Chceme, aby si čas strávený u nás všichni pořádně užily a něco nového si vyzkoušely, např. rafty, rybaření, zorbing, judo, lukostřelba atd. Zároveň se snažíme, aby se naši účastníci podívali i na různá místa v území. Konkrétní program jednotlivých turnusů se bude odvíjet od aktuálního počasí, proto jej nezveřejňujeme dopředu.

 

V jakých termínech jsou organizované?

 • 1. letní turnus: 04.07.-15.07.2022(bez dnů sv.)          ANIMAČNÍ TURNUS                 TURNUS JE PLNÝ
 • 2. letní turnus: 18.07.-22.07.2022                                SPORTOVNÍ TURNUS               TURNUS JE PLNÝ             
 • 3. letní turnus: 25.07.-29.07.2022                                SPORTOVNÍ TURNUS               TURNUS JE PLNÝ            
 • 4. letní turnus: 01.08.-05.08.2022                                SPORTOVNÍ TURNUS               TURNUS JE PLNÝ               
 • 5. letní turnus: 08.08.-12.08.2022                                 JAZYKOVÝ TURNUS                  TURNUS JE PLNÝ                 
 • 6. letní turnus: 15.08.-19.08.2022                                SPORTOVNÍ TURNUS               TURNUS JE PLNÝ            
 • 7. letní turnus: 22.08.-26.08.2022                                SPORTOVNÍ TURNUS               TURNUS JE PLNÝ              

                                                                                                                                                           

Těmto táborům se říká putovní, co to znamená?

 • jejich smyslem je, aby se účastníci podívali za humna a navštívili zajímavosti na území Mikroregionu Radbuza. Proto je v území Mikroregionu Radbuza připravená svozová trasa účastníků tak, aby nejpozději v 8h ráno byly všechny děti předány vedoucím turnusu
 • svozová místa se tvoří dle počtu zájemců, předběžně jsou to Dobřany, Chotěšov, Stod

 

V jakém čase je tábor realizován?

 • tábor je příměstský a jeho zahájení je v 8h ráno a ukončení v 16h odpoledne
 • účastníci jsou ráno nabíráni od rodičů po předem stanovené svozové trase a odpoledne rozváženi zpět svým rodičům po svozové trase

Kdo bude mít na starosti mé dítě po celý den?

 • o děti se bude starat min. 1 osoba s pedagogickým vzděláním

 

Jaká je výše účastnického poplatku?

 • 1.800 Kč / účastník a zahrnuje svačinu, 1x denně teplý oběd, pití po celý den, pojištění účastníka, svozovou autobusovou dopravu z předem stanovených míst, vstupy
 • v případě, že je přihlášen další sourozenec, účtuje se účastnický poplatek 1.500 Kč / sourozenec

 

Při realizaci projektu se budeme držet aktuálních protiepidemických opatření. V případě, že nebudeme moci některý z turnusů realizovat, budou vráceny účastnické poplatky.
 

Můžu své dítě přihlásit na méně než 5 dní?

 • ne, tábory jsou pětidenní. V případě, že se účastník nebude moci z nějakého důvodu zúčastnit všech pěti dnů, poměrná část poplatku NEBUDE vrácena.  

 

Dokdy je možné dítě přihlásit?

 • dokud je volná kapacita, ale nejpozději 14 dnů před konáním tábora

 

Jak přihlásím své dítě na příměstský tábor?

 • po vyplnění přihlašovacího formuláře Vám bude na mail zaslána k vyplnění přihláška společně s formulářem k potvrzení, že patříte do skupiny rodičů, pro které je projekt realizován, viz informace uvedené výše. 

*potvrzení je nutné, aby vyplnil zaměstnavatel u pracovního poměru, tj. osoby, které pracují na pracovní smlouvu, DPP, DPČ; u OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění; nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (popř. potvrzení od pomáhající organizace); osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu; osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu

 • čím dříve od Vás obdržíme vyplněnou přihlášku s potvrzením, tím je větší pravděpodobnost, že se Vaše dítě dostane na vybraný turnus.

 

Je nutné dodat podklady potvrzené zaměstnavatelem, i když se mé dítě zúčastnilo tábora v předchozích letech?

 • v případě, že se dítě zúčastnilo tábora v roce 2021 a rodiče nezměnili své zaměstnání, nedodávají potvrzené podklady  od zaměstnavatele

 

Kam zaslat přihlášku s potvrzením?

 • 1. možnost zaslat poštou na adresu: Mikroregion Radbuza, nám. T.G.M.1, 334 41 Dobřany
 • 2. možnost vhodit do poštovní schránky Městského úřadu Dobřany umístěné na dveřích hlavní budovy, popř. nechat na podatelně 

 

Je vždy jisté, že každý účastník, který o účast na táboře bude mít zájem, bude zároveň přijat?

 • NENÍ! Může být odmítnut v případě, že oba rodiče nebudou patřit do vyjmenované skupiny, viz informace výše, nebo může být přijat v případě volné kapacity, ale s vyšším účastnickým poplatkem o 300 Kč/den.
 • vždy platí pravidlo, že přednost dostává účastník, jehož rodiče do vyjmenované kategorie patří.
 • o přijetí na daný turnus také rozhoduje čas dodané přihlášky a úhrada účastnického poplatku.
 • v případě, že rodič vyplní přihlašovací formulář a nedodá ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku (popř.přihlášku s potvrzeními od zaměstnavatele v případě, že se jedná o novou podpořenou osobu) a nebude reagovat ani na výzvu k dodání zmiňovaných podkladů, nebude brán zřetel na další vyplněný přihlašovací formulář
 • může být odmítnuto v případě, že se v předchozích letech tábora zúčastnilo a nevhodně se chovalo