Obsah

   loga

                  Projekt s názvem Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza                       s reg.č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007479

je spolufinancován Evropskou unií

prostřednictvím 1. výzvy MAS Radbuza, z. s. na Prorodinná opatření

 

Základní informace:

Co je hlavním cílem projektu?

 • ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že je cílem projektu uskutečnit tábory pro děti, je tento projekt spolufinancovaný z operačního programu zaměstnanost, a proto je jeho hlavním cílem podpora pracujích rodičů, kteří právě v období letních prázdnin řeší problémy se zajištěním svých děti z našeho území 

 

Pro koho jsou tábory organizované?

Pro žáky školního věku, jejichž oba rodiče splňují jednu z následujících podmínek:

 • jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ)
 • vykonávají podnikatelskou činnost
 • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají
 • jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace

 

Jaká je maximální kapacita jednoho turnusu?

 • 30 účastníků

 

Jaký je program?

Níže naleznete zaměření jednotlivých turnusů, ale i když je turnus zaměřen např. na některý druh sportu či jazyk, příjdou si na své všichni účastníci, jelikož naše tábory jsou připravovány s hravým programem pro všechny věkové kategorie. Není naším záměrem za jeden turnus udělat z Vašich dětí přeborníky v daném sportu nebo jazyce, ale chceme, aby si čas strávený u nás všichni pořádně užily a něco nového si vyzkoušely! Zároveň se snažíme, aby se naši účastníci podívali i na různá místa v území, což se samozřejmě odvíjí od informací, které získáváme od přihlášených účastníků.

 

Na programu stále pracujeme, přihlašování bude zahájeno 2.3.2020.

Na programu stále pracujeme a konkrétnější informace postupně doplňujeme. 

 

 • 1. letní turnus s názvem "Putování světem animovaného filmu"                                                                                                              na turnus budou přijímané děti od ukončené 2. třídy (vyjímečně ukončené 1. třídy, pokud dítě vydrží delší dobu tvořit), téma filmu pro tento rok je "Dobrodružství se skřítkem Radbuzáčkem"               

 

 • 2. letní turnus s názvem "Putování světem sportu"                                                                                                                 zaměřen na rybaření a zorbing       

                                                                                        

 • 3. letní turnus s názvem "Putování světem sportu" 

         zaměřen na lukostřelbu a bojové sporty

                                                      

 • 4. letní turnus s názvem "Putování světem různých kultur"                                                                                                                                  zaměřen na země, ve kterých se mluví anglicky a francouzsky      

                                                                                                                             

 • 5. letní turnus s názvem "Putování světem různých kultur"                                                                                                                          zaměřen na rybaření, jízdu na paddleboardech  

                                                                                                

 • 6. letní turnus s názvem "Putování světem sportu"                                                                                                                            zaměřen na softbal, fotbal a basketball

 

V jakých termínech jsou organizované?

 • 1. letní turnus: 01.07.-10.07.2020          Animační turnus        PLNÝ TURNUS    přihlašovací formulář ( aktivní od 2.3.2020)
 • 2. letní turnus: 13.07.-17.07.2020          Sportovní turnus        PLNÝ TURNUS   přihlašovací formulář ( aktivní od 2.3.2020) 
 • 3. letní turnus: 20.07.-24.07.2020          Sportovní turnus        PLNÝ TURNUS   přihlašovací formulář ( aktivní od 2.3.2020)
 • 4. letní turnus: 03.08.-07.08.2020          Jazykový turnus          PLNÝ TURNUS     přihlašovací formulář ( aktivní od 2.3.2020)
 • 5. letní turnus: 10.08.-14.08.2020          Sportovní turnus        PLNÝ TURNUS  přihlašovací formulář ( aktivní od 2.3.2020)
 • 6. letní turnus: 17.08.-21.08.2020          Sportovní turnus        PLNÝ TURNUS  přihlašovací formulář ( aktivní od 2.3.2020)

 

Těmto táborům se říká putovní, co to znamená?

 • jejich smyslem je, aby se účastníci podívali za humna a navštívili zajímavosti na území Mikroregionu Radbuza. Proto je v území Mikroregionu Radbuza připravená svozová trasa účastníků tak, aby nejpozději v 8h ráno byly všechny děti předány vedoucím turnusu
 • svozová místa se tvoří dle počtu zájemců, předběžně jsou to Dobřany, Chotěšov, Stod, Holýšov a budou přidávána / odebírána podle počtu účastníků a jejich nahlášených nástupních míst

 

V jakém čase je tábor realizován?

 • tábor je příměstský a jeho zahájení je v 8h ráno a ukončení v 16h odpoledne
 • účastníci jsou ráno nabíráni od rodičů po předem stanovené svozové trase a odpoledne rozváženi zpět svým rodičům po svozové trase, trasa je tvořena dle bydliště přihlášených účastníků, každému se snažíme přizpůsobit 

 

Kdo bude mít na starosti mé dítě po celý den?

 • o děti se budou starat min. 2 osoby s pedagogickým vzděláním

 

Jaká je výše účastnického poplatku?

 • turnus trvající 5 dní: poplatek je 1200 Kč / účastník a zahrnuje svačinu, 1x denně teplý oběd, pití po celý den, pojištění účastníka, svozovou autobusovou dopravu z předem stanovených míst, vstupy
 • turnus trvající 7 dní (tj. první letní turnus): poplatek je 1700 Kč / účastník a zahrnuje svačinu, 1x denně teplý oběd, pití po celý den, pojištění účastníka, svozovou autobusovou dopravu z předem stanovených míst, vstupy

 

Můžu své dítě přihlásit na méně než 5 dní?

 • ne, tábory jsou pětidenní (výjimkou je první letní turnus, který je vícedenní). V případě, že se účastník nebude moci z nějakého důvodu zúčastnit všech pěti dnů, poměrná část poplatku NEBUDE vrácena.  

 

Dokdy je možné dítě přihlásit?

 • dokud je volná kapacita, ale nejpozději 14 dnů před konáním tábora

 

Jak přihlásím své dítě na příměstský tábor?

 • po vyplnění přihlašovacího formuláře Vám bude na mail zaslána k vyplnění přihláška společně s formulářem k potvrzení, že patříte do skupiny rodičů, pro které je projekt realizován, viz informace uvedené výše. 

*potvrzení je nutné, aby vyplnil zaměstnavatel u pracovního poměru, tj. osoby, které pracují na pracovní smlouvu, DPP, DPČ; u OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění; nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (popř. potvrzení od pomáhající organizace); osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu; osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu

 • čím dříve od Vás obdržíme vyplněnou přihlášku s potvrzením, tím je větší pravděpodobnost, že se Vaše dítě dostane na vybraný turnus.

 

Kam zaslat přihlášku s potvrzením?

 • 1. možnost zaslat poštou na adresu: Mikroregion Radbuza, nám. T.G.M.1, 334 41 Dobřany
 • 2. možnost předat osobně v kanceláři Mikroregionu Radbuza ve 2. patře, popř. vhodit do schránky vedle dveří kanceláře                    (! nenechávat na podatelně ani v sekretariátu!)

 

Je vždy jisté, že každý účastník, který o účast na táboře bude mít zájem, bude zároveň přijat?

 • NENÍ! Může být odmítnut v případě, že oba rodiče nebudou patřit do vyjmenované skupiny, viz informace výše, nebo může být přijat v případě volné kapacity, ale s vyšším účastnickým poplatkem o 250 Kč/den.
 • vždy platí pravidlo, že přednost dostává účastník, jehož rodiče do vyjmenované kategorie patří.
 • o přijetí na daný turnus také rozhoduje čas dodané přihlášky a úhrada účastnického poplatku.
 • v případě, že rodič vyplní přihlašovací formulář a nedodá ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku (popř.přihlášku s potvrzeními od zaměstnavatele v případě, že se jedná o novou podpořenou osobu) a nebude reagovat ani na výzvu k dodání zmiňovaných podkladů, nebude brán zřetel na další vyplněný přihlašovací formulář
 • může být odmítnuto v případě, že se v předchozích letech tábora zúčastnilo a nevhodně se chovalo