Obsah

   loga

                  Projekt s názvem Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza                       s reg.č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007479

je spolufinancován Evropskou unií

prostřednictvím 1. výzvy MAS Radbuza, z. s. na Prorodinná opatření

 

Základní informace:

Co je hlavním cílem projektu?

 • ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že je cílem projektu uskutečnit tábory pro děti, je tento projekt spolufinancovaný z operačního programu zaměstnanost, a proto je jeho hlavním cílem podpora pracujích rodičů, kteří právě v období jarních a letních prázdnin řeší problémy se zajištěním svých děti z našeho území 

 

Pro koho jsou tábory organizované?

Pro žáky školního věku, jejichž oba rodiče splňují jednu z následujících podmínek:

 • jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ)
 • vykonávají podnikatelskou činnost
 • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají
 • jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace

 

Jaká je maximální kapacita jednoho turnusu?

 • 30 účastníků

 

Jaký je program?

Níže naleznete zaměření jednotlivých turnusů, ale i když je turnus zaměřen např. na některý druh sportu či jazyk, příjdou si na své všichni účastníci, jelikož naše tábory jsou připravovány s hravým programem pro všechny věkové kategorie. Není naším záměrem za jeden turnus udělat z Vašich dětí přeborníky v daném sportu nebo jazyce, ale chceme, aby si čas strávený u nás všichni pořádně užily a něco nového si vyzkoušely! Zároveň se snažíme, aby se naši účastníci podívali i na různá místa v území, což se samozřejmě odvíjí od informací, které získáváme od přihlášených účastníků.

 

Na programu stále pracujeme a konkrétnější informace postupně doplňujeme. 

 

 • 1. letní turnus s názvem "Putování světem animovaného filmu"                                                                                                              na turnus budou přijímané děti od ukončené 1. třídy, téma filmu pro tento rok je "Putování skřítka Radbuzáčka"                     
 • 2. letní turnus s názvem "Putování světem sportu"                                                                                                                                    zaměřen na softbal, rybaření a zorbing na vodě                                                                                                   
 • 3. letní turnus s názvem "Putování světem různých kultur"                                                                                                                    zaměřen na země, ve kterých se mluví anglicky a francouzsky                                                                                                                   
 • 4. letní turnus s názvem "Putování světem sportu"                                                                                                                           zaměřen na basketbal, rybaření a šachy                                                                                                                                     
 • 5. letní turnus s názvem "Putování světem různých kultur"                                                                                                                           zaměřen na země, ve kterých se mluví anglicky a země dálného východu                                                                                                      
 • 6. letní turnus s názvem "Putování světem sportu"                                                                                                                            zaměřen na florbal, bojová umění a golf
 • 7. letní turnus s názvem "Putování světem různých kultur"                                                                                                                               zaměřen na země, ve kterých se mluví anglicky a francouzsky                                
 • 8. letní turnus s názvem "Putování světem sportu"                                                                                                                  zaměřen na fotbal, zorbing na souši a rafty (pokud nebude dostatečné množství vody v řece, bude připraven náhradní program)                                                                                    

 

V jakých termínech jsou organizované?

 • 1. letní turnus: 01.7.-12.7.2019     obsazeno 
 • 2. letní turnus: 15.7.-19.7.2019     obsazeno 
 • 3. letní turnus: 22.7.-26.7.2019     obsazeno 
 • 4. letní turnus: 29.7.-02.8.2019     obsazeno 
 • 5. letní turnus: 05.8.-09.8.2019     obsazeno                   
 • 6. letní turnus: 12.8.-16.8.2019     obsazeno 
 • 7. letní turnus: 19.8.-23.8.2019     obsazeno                   
 • 8. letní turnus: 26.8.-30.8.2019     obsazeno  

 

Těmto táborům se říká putovní, co to znamená?

 • jejich smyslem je, aby se účastníci podívali za humna a navštívili zajímavosti na území Mikroregionu Radbuza. Proto je v území Mikroregionu Radbuza připravená svozová trasa účastníků tak, aby nejpozději v 8h ráno byly všechny děti předány vedoucím turnusu
 • svozová místa se tvoří dle počtu zájemců, předběžně jsou to Dobřany, Chotěšov, Stod, Holýšov

 

V jakém čase je tábor realizován?

 • tábor je příměstský a jeho zahájení je v 8h ráno a ukončení v 16h odpoledne
 • účastníci jsou ráno nabíráni od rodičů po předem stanovené svozové trase a odpoledne rozváženi zpět svým rodičům po svozové trase, trasa je tvořena dle bydliště přihlášených účastníků, každému se snažíme přizpůsobit 

 

Kdo bude mít na starosti mé dítě po celý den?

 • o děti se budou starat min. 2 osoby s pedagogickým vzděláním

 

Jaká je výše účastnického poplatku?

 • turnus trvající 5 dní: poplatek je 1000 Kč / účastník a zahrnuje svačinu, 1x denně teplý oběd, pití po celý den, pojištění účastníka, svozovou autobusovou dopravu z předem stanovených míst, vstupy
 • turnus trvající 9 dní (tj. první letní turnus): poplatek je 1800 Kč / účastník a zahrnuje svačinu, 1x denně teplý oběd, pití po celý den, pojištění účastníka, svozovou autobusovou dopravu z předem stanovených míst, vstupy

 

Můžu své dítě přihlásit na méně než 5 dní?

 • ne, tábory jsou pětidenní (výjimkou je první letní turnus, který je vícedenní). V případě, že se účastník nebude moci z nějakého důvodu zúčastnit všech pěti dnů, poměrná část poplatku NEBUDE vrácena.  

 

Dokdy je možné dítě přihlásit?

 • dokud je volná kapacita, ale nejpozději 10 dnů před konáním tábora

 

Jak přihlásím své dítě na příměstský tábor?

 • po vyplnění přihlašovacího formuláře Vám bude na mail zaslána k vyplnění přihláška společně s formulářem k potvrzení, že patříte do skupiny rodičů, pro které je projekt realizován, viz informace uvedené výše. 

*potvrzení je nutné, aby vyplnil zaměstnavatel u pracovního poměru, tj. osoby, které pracují na pracovní smlouvu, DPP, DPČ; u OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění; nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (popř. potvrzení od pomáhající organizace); osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu; osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu

 • čím dříve od Vás obdržíme vyplněnou přihlášku s potvrzením, tím je větší pravděpodobnost, že se Vaše dítě dostane na vybraný turnus.

 

Kam zaslat přihlášku s potvrzením?

 • 1. možnost zaslat poštou na adresu: Mikroregion Radbuza, nám. T.G.M.1, 334 41 Dobřany
 • 2. možnost předat osobně v kanceláři Mikroregionu Radbuza ve 2. patře, popř. vhodit do schránky vedle dveří kanceláře                    (! nenechávat na podatelně ani v sekretariátu!)

 

Je vždy jisté, že každý účastník, který o účast na táboře bude mít zájem, bude zároveň přijat?

 • NENÍ! Může být odmítnut v případě, že oba rodiče nebudou patřit do vyjmenované skupiny, viz informace výše, nebo může být přijat v případě volné kapacity, ale s vyšším účastnickým poplatkem o 200 Kč/den.
 • vždy platí pravidlo, že přednost dostává účastník, jehož rodiče do vyjmenované kategorie patří.
 • o přijetí na daný turnus také rozhoduje čas dodané přihlášky a úhrada účastnického poplatku.
 • v případě, že rodič vyplní přihlašovací formulář a nedodá ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku (popř.přihlášku s potvrzeními od zaměstnavatele v případě, že se jedná o novou podpořenou osobu) a nebude reagovat ani na výzvu k dodání zmiňovaných podkladů, nebude brán zřetel na další vyplněný přihlašovací formulář