Obsah

Příměstské putovní tábory 2017

   Stejně jako v loňském roce jsme v letních měsících uskutečnili dva putovní příměstské tábory. Tentokrát za finančního přispění z grantového dotačního programu MAS Radbuza, z.s. V červencovém turnusu si děti mohly vyzkoušet lesní pedagogiku a střelbu ze vzduchovky v Kotovicích, zorbingové koule na hřišti v Hradci, rybaření a jízdu na koni v Přehýšově, výtvarné dovednosti při malování na trička a kurz první pomoci ve Vstiši a nechyběla ani dobřanská zmrzlina a návštěvy zajímavých míst v těchto obcích a jejich okolí, jako například geopunkturní kameny, kostel sv. Víta a sv. Jiří atd. V srpnovém turnusu na malé účastíky čekaly zorbingové koule na rybníce v Kvíčovicích, střelba ze vzduchovky a hledání pokladu ve Dnešicích, splutí řeky Radbuzy na úseku Stod - Mantov, zimní olympiáda s biatlonem v Líních a opět malování na trička ve Stodu. Samozřejmě nechyběla ani návštěva např. minimuzea Štěpánky Haničincové s vyhlídkou na rybníkem, závod Rallye Čochtan, ani diskotéka v maskách. 
   Jelikož jsme letos museli z kapacitních důvodů odmítat další zájemce o náš tábor, rozhodli jsme se podat žádost do dotačního programu MAS Radbuza, z.s. OPZ 2.4 Prorodinná opatření a v příštím roce se můžete těšit na dva tábory o jarních prázdninách a 7 táborů o letních prázdninách. Bližší informace budou zveřejněny na našich webových stránkách a facebooku. 

splutí řeky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rybaření