Obsah

Příměstské tábory

   loga

                  Projekt s názvem Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza                       s reg.č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007479

je spolufinancován Evropskou unií

prostřednictvím 1. výzvy MAS Radbuza, z. s. na Prorodinná opatření

 

Základní informace:

Co je hlavním cílem projektu?

 • ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že je cílem projektu uskutečnit tábory pro děti, je tento projekt spolufinancovaný z operačního programu zaměstnanost, a proto je jeho hlavním cílem podpora pracujích rodičů, kteří právě v období jarních a letních prázdnin řeší problémy se zajištěním svých děti.

 

Pro koho jsou tábory organizované?

Pro žáky školního věku, jejichž oba rodiče splňují jednu z následujících podmínek:

 • jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ)
 • vykonávají podnikatelskou činnost
 • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají
 • jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace

 

Jaká je maximální kapacita jednoho turnusu?

 • 30 účastníků

 

V jakých termínech jsou organizované?

 • 1. jarní turnus Domažlicko: 5. 2. - 9. 2. 2018       přihlašování probíhá od 5.12.2017, formulář ZDE
 • 2. jarní turnus Plzeňsko: 19.2. - 23.2.2018           přihlašování probíhá od 5.12.2017, formulář ZDE

 • 1. letní turnus: 2.7.-13.7.2018                                přihlašování probíhá od 1.3.2018
 • 2. letní turnus: 16.7.-20.7.2018                              přihlašování probíhá od 1.3.2018
 • 3. letní turnus: 23.7.-27.7.2018                              přihlašování probíhá od 1.3.2018
 • 4. letní turnus: 30.7.-3.8.2018                                přihlašování probíhá od 1.3.2018
 • 5. letní turnus: 6.8.-10.8.2018                                přihlašování probíhá od 1.3.2018
 • 6. letní turnus: 13.8.-17.8.2018                              přihlašování probíhá od 1.3.2018
 • 7. letní turnus: 20.8.-24.8.2018                              přihlašování probíhá od 1.3.2018

 

Těmto táborům se říká putovní, co to znamená?

 • jejich smyslem je, aby se účastníci podívali za humna a navštívili zajímavosti na území Mikroregionu Radbuza. Proto je v území Mikroregionu Radbuza připravená svozová trasa účastníků tak, aby nejpozději v 8h ráno byly všechny děti předány vedoucím turnusu. Svozová místa se tvoří dle počtu zájemců, nejčastěji Dobřany, Chotěšov, Stod, ale mohou se i změnit či doplnit.

 

V jakém čase je tábor realizován?

 • tábor je příměstský a jeho zahájení je v 8h ráno a ukončení v 16h odpoledne
 • účastníci jsou ráno nabíráni od rodičů po předem stanovené svozové trase a odpoledne rozváženi zpět svým rodičům po svozové trase

 

Které obce/města na účastníky čekají?

 • jarní turnus Domažlicko - zázemí v obci Kvíčovice, navštívíme Líně, Chlumčany a Dobřany
 • jarní turnus Plzeňsko - zázemí v obcí Líně, navštívíme Holýšov, Kvíčovice a Dobřany
 • letní turnusy - připravují se

 

Jaký je program?

 • 1. jarní turnus Domažlicko - na děti čekají různé sportovní aktivity a hry, tvořivá dílnička a kreslení na trička, podívají se do dětské herny v Líních, do muzeí a bunkrů v území Mikroregionu Radbuza (např. Muzeum motocyklů v Chlumčanech), nebude chybět ani diskotéka a karneval v kostýmech pro menší děti   

 

 • 2. jarní turnus Plzeňsko - na děti čekají různé sportovní aktivity a hry, tvořivá dílnička a kreslení na trička, podívají se do dětské herny v Líních, do muzeí a bunkrů v území Mikroregionu Radbuza (např. minimuzeum Štěpánky Haničincové v Kvíčovicích), nebude chybět ani diskotéka a karneval v kostýmech pro menší děti

 


 • 1. letní turnus se připravuje a bude zaměřen na tématiku "Putování světem animovaného filmu" 
 • 2. letní turnus se připravuje a bude zaměřen na tématiku "Putování světem sportu"
 • 3. letní turnus se připravuje a bude zaměřen na tématiku "Putování světem různých kultur"
 • 4. letní turnus se připravuje a bude zaměřen na tématiku "Putování světem sportu"
 • 5. letní turnus se připravuje a bude zaměřen na tématiku "Putování světem různých kultur"
 • 6. letní turnus  se připravuje a bude zaměřen na tématiku "Putování světem sportu"
 • 7. letní turnus se připravuje a bude zaměřen na tématiku "Putování světem různých kultur"

 

Kdo bude mít na starosti mé dítě po celý den?

 • o děti se budou starat min. 2 osoby s pedagogickým vzděláním

 

Jaká je výše účastnického poplatku?

 • poplatek je 1000 Kč / účastník na 5 dní a zahrnuje svačinu, 1x denně teplý oběd, pití po celý den, pojištění účastníka, svozovou autobusovou dopravu z předem stanovených míst, vstupy

 

Můžu své dítě přihlásit na méně než 5 dní?

 • ne, tábory jsou pětidenní (výjimkou je první letní turnus, který je osmidenní). V případě, že se účastník nebude moci z nějakého důvodu zúčastnit všech pěti dnů, poměrná část poplatku NEBUDE vrácena.  

 

Jak přihlásím své dítě na příměstský tábor?

 • po vyplnění přihlašovacího formuláře ZDE Vám bude na mail zaslána k vyplnění přihláška společně s formulář k potvrzení, že patříte do skupiny rodičů, pro které je projekt realizován, viz informace uvedené výše.

*potvrzení je nutné, aby vyplnil zaměstnavatel u pracovního poměru, tj. osoby, které pracují na pracovní smlouvu, DPP, DPČ; u OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění; nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (popř. potvrzení od pomáhající organizace); osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu; osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení, pokud byl kurz ukončen v době konání projektu

 

Je vždy jisté, že každý účastník, který o účast na táboře bude mít zájem, bude zároveň přijat?

 • NENÍ! Může být odmítnut v případě, že oba rodiče nebudou patřit do vyjmenované skupiny, viz informace výše, nebo může být přijat v případě volné kapacity, ale s vyšším účastnickým poplatkem, tj.1500 Kč.
 • Vždy platí pravidlo, že přednost dostává účastník, jehož rodiče do vyjmenované kategorie patří.